E/F Matr. nr. 51 H Frederiksberg

Afhentning af renovation sker mandag, onsdag og fredag.
Se hvornår miljø bilen er i vores område på www.r98.dk
Ved afhentning af storskrald kan der efter behov bestilles container gennem kommunen. Dette er gratis én til to gange om året. Kontakt bestyrelsen herom.
Det er ikke tilladt at henstille storskraldsaffald i gården.
Den enkelte beboer sørger selv for bortskaffelse af gammelt bohave, byggeaffald og
stor emballage.
Nærmeste genbrugsstation ligger på Finsensvej 67, 2000 Frederiksberg.
Åbningstider: mandag – fredag kl. 15-18; lørdag – søndag kl. 09-17